Kategorie

Zastřešení bazénů 2017

Nejprodávanější produkty

INFORMACE PRO VÁS

Slevy

Doprava

Přeprava a dodání zboží

Dopravní přeprava FOFR

Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího. 

Cena přepravy, uvedená v objednávce, je vždy za váhu zboží do 30 kg. V případě přepravy zboží o větší hmotnosti bude kupující následně, po objednání zboží, informován o skutečné ceně přepravy a cena bude navýšena na cenu skutečné přepravy.

Prodávající nepřepravuje písek, náplně do filtrů, sůl a nebezpečné chemické přípravky.

Ceny dopravy:

Zákazník si může vybrat z těchto možností plateb:

Platba na dobírku - Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Platba v hotovosti - tento druh platby lze vybrat pouze tehdy, je-li vybrána možnost odběru osobně na pobočce prodejce.

Platba předem - tato platba je klasický bankovní převod, kdy prodejce odesílá zboží, až je platba připsaná na jeho firemním účtě. Číslo účtu, konstantní symbol a variabilní symbol jsou uvedeny v potvrzené objednávce.

Zákazník si může vybrat z těchto možností přepravy:

Zaslat přes přepravní službu Fofr:  - jako přepravce je zvolena přepravní služba Fofr.

Dopravní služba FOFR do 10kg.... 135,- Kč

Dopravní služba FOFR 10-20kg.... 160,- Kč

Dopravní služba FOFR 20-30kg.... 200,- Kč

Dopravní služba FOFR 30-50kg.... 290,- Kč

Dopravné nad 50kg se určuje dle tarifu dopravce a bude se zákazníkem projednáno.

Pokud je zboží svou váhou nebo rozměry nevyhovující přepravní službě Fofr, prodejce informuje kupujícího o dalším možné způsobu přepravy.